ویزای گاردین استرالیا

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
 • سه‌شنبه 26 دسامبر 2023
 • 911
 • 0

ویزای گاردین استرالیا (Guardian Visa) به افرادی که قصد دارند فرزند زیر ۱۸ سال خود را در استرالیا همراهی کنند، اعطا می‌شود. این ویزا به والدین یا سرپرست قانونی دانش‌آموزی که قصد تحصیل در استرالیا را دارد، اجازه می‌دهد تا در طول تحصیل فرزند خود در استرالیا حضور داشته باشند.

شرایط دریافت ویزای گاردین استرالیا

برای دریافت ویزای گاردین استرالیا، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • فرزند متقاضی باید زیر ۱۸ سال باشد و دارای ویزای دانشجویی استرالیا باشد.
 • متقاضی باید والدین یا سرپرست قانونی فرزند خود باشد.
 • متقاضی باید تمکن مالی کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی خود و فرزند خود در استرالیا را داشته باشد.
 • متقاضی باید سلامت جسمی و روانی کافی برای زندگی در استرالیا را داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای گاردین استرالیا

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای گاردین استرالیا عبارتند از:

 • فرم درخواست ویزای گاردین استرالیا
 • گذرنامه معتبر متقاضی
 • عکس‌های متقاضی
 • مدارک هویتی فرزند متقاضی
 • مدارک اثبات رابطه بین متقاضی و فرزند
 • مدارک اثبات تمکن مالی متقاضی
 • مدارک اثبات سلامت جسمی و روانی متقاضی
 • تأییدیه پذیرش تحصیلی فرزند متقاضی در استرالیا

هزینه دریافت ویزای گاردین استرالیا

هزینه دریافت ویزای گاردین استرالیا بسته به سن متقاضی و مدت زمان اعتبار ویزا متفاوت است. به طور متوسط، هزینه دریافت این ویزا برای یک سال بین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار استرالیا است.

مراحل دریافت ویزای گاردین استرالیا

برای دریافت ویزای گاردین استرالیا، متقاضیان باید مراحل زیر را طی کنند:

 1. ایجاد حساب کاربری در وب‌سایت اداره مهاجرت استرالیا
 2. پرداخت هزینه ویزا
 3. تکمیل فرم درخواست ویزا
 4. ارائه مدارک مورد نیاز
 5. ارسال درخواست ویزا

پس از ارسال درخواست ویزا، اداره مهاجرت استرالیا مدارک متقاضی را بررسی می‌کند. در صورت تأیید مدارک، ویزا صادر می‌شود.

مزایای دریافت ویزای گاردین استرالیا

دریافت ویزای گاردین استرالیا مزایای زیر را برای متقاضیان دارد:

 • اجازه همراهی فرزند زیر ۱۸ سال در استرالیا
 • اجازه کار در استرالیا به شرط داشتن مجوز کار
 • اجازه تحصیل در استرالیا به شرط داشتن پذیرش تحصیلی

مدت زمان اعتبار ویزای گاردین استرالیا

مدت زمان اعتبار ویزای گاردین استرالیا بسته به مدت زمان تحصیل فرزند متقاضی در استرالیا متفاوت است. به طور معمول، مدت زمان اعتبار این ویزا با مدت زمان تحصیل فرزند برابر است.

تمدید ویزای گاردین استرالیا

در صورتی که فرزند متقاضی قصد ادامه تحصیل در استرالیا را داشته باشد، متقاضی می‌تواند ویزای خود را تمدید کند. برای تمدید ویزای گاردین استرالیا، متقاضی باید مدارک زیر را ارائه دهد:

 • فرم درخواست تمدید ویزای گاردین استرالیا
 • گذرنامه معتبر متقاضی
 • عکس‌های متقاضی
 • مدارک هویتی فرزند متقاضی
 • مدارک اثبات رابطه بین متقاضی و فرزند
 • مدارک اثبات تمکن مالی متقاضی
 • مدارک اثبات سلامت جسمی و روانی متقاضی
 • تأییدیه پذیرش تحصیلی فرزند متقاضی در استرالیا

لغو ویزای گاردین استرالیا

ویزای گاردین استرالیا می‌تواند در شرایط زیر لغو شود:

 • در صورتی که فرزند متقاضی از تحصیل در استرالیا انصراف دهد
 • در صورتی که فرزند متقاضی به سن ۱۸ سالگی برسد
 • در صورتی که متقاضی شرایط دریافت ویزا را نداشته باشد

ویژگی های ویزای گاردین استرالیا

ویزای گاردین استرالیا (Guardian Visa) به افرادی که قصد دارند فرزند زیر ۱۸ سال خود را در استرالیا همراهی کنند، اعطا می‌شود. این ویزا به والدین یا سرپرست قانونی دانش‌آموزی که قصد تحصیل در استرالیا را دارد، اجازه می‌دهد تا در طول تحصیل فرزند خود در استرالیا حضور داشته باشند.

ویژگی‌های ویزای گاردین استرالیا عبارتند از:

 • شرایط دریافت ویزا: متقاضی باید والدین یا سرپرست قانونی فرزند زیر ۱۸ سالی باشد که قصد تحصیل در استرالیا را دارد. همچنین، متقاضی باید تمکن مالی کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی خود و فرزند خود در استرالیا را داشته باشد و سلامت جسمی و روانی کافی برای زندگی در استرالیا را داشته باشد.
 • مدارک مورد نیاز: متقاضی باید مدارک زیر را ارائه دهد:
  • فرم درخواست ویزای گاردین استرالیا
  • گذرنامه معتبر متقاضی
  • عکس‌های متقاضی
  • مدارک هویتی فرزند متقاضی
  • مدارک اثبات رابطه بین متقاضی و فرزند
  • مدارک اثبات تمکن مالی متقاضی
  • مدارک اثبات سلامت جسمی و روانی متقاضی
  • تأییدیه پذیرش تحصیلی فرزند متقاضی در استرالیا
 • هزینه ویزا: هزینه دریافت ویزای گاردین استرالیا بسته به سن متقاضی و مدت زمان اعتبار ویزا متفاوت است. به طور متوسط، هزینه دریافت این ویزا برای یک سال بین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار استرالیا است.
 • مراحل دریافت ویزا: متقاضیان باید مراحل زیر را طی کنند:
 1. ایجاد حساب کاربری در وب‌سایت اداره مهاجرت استرالیا
 2. پرداخت هزینه ویزا
 3. تکمیل فرم درخواست ویزا
 4. ارائه مدارک مورد نیاز
 5. ارسال درخواست ویزا
 • مزایای دریافت ویزا: دریافت ویزای گاردین استرالیا مزایای زیر را برای متقاضیان دارد:
  • اجازه همراهی فرزند زیر ۱۸ سال در استرالیا
  • اجازه کار در استرالیا به شرط داشتن مجوز کار
  • اجازه تحصیل در استرالیا به شرط داشتن پذیرش تحصیلی
 • مدت زمان اعتبار ویزا: مدت زمان اعتبار ویزای گاردین استرالیا بسته به مدت زمان تحصیل فرزند متقاضی در استرالیا متفاوت است. به طور معمول، مدت زمان اعتبار این ویزا با مدت زمان تحصیل فرزند برابر است.
 • تمدید ویزا: در صورتی که فرزند متقاضی قصد ادامه تحصیل در استرالیا را داشته باشد، متقاضی می‌تواند ویزای خود را تمدید کند. برای تمدید ویزای گاردین استرالیا، متقاضی باید مدارک زیر را ارائه دهد:
  • فرم درخواست تمدید ویزای گاردین استرالیا
  • گذرنامه معتبر متقاضی
  • عکس‌های متقاضی
  • مدارک هویتی فرزند متقاضی
  • مدارک اثبات رابطه بین متقاضی و فرزند
  • مدارک اثبات تمکن مالی متقاضی
  • مدارک اثبات سلامت جسمی و روانی متقاضی
  • تأییدیه پذیرش تحصیلی فرزند متقاضی در استرالیا
 • لغو ویزا: ویزای گاردین استرالیا می‌تواند در شرایط زیر لغو شود:
  • در صورتی که فرزند متقاضی از تحصیل در استرالیا انصراف دهد
  • در صورتی که فرزند متقاضی به سن ۱۸ سالگی برسد
  • در صورتی که متقاضی شرایط دریافت ویزا را نداشته باشد

مزایای ویزای گاردین استرالیا

ویزای گاردین استرالیا (Guardian Visa) به والدین یا سرپرست قانونی دانش‌آموزانی که قصد تحصیل در استرالیا را دارند، اجازه می‌دهد تا در طول تحصیل فرزند خود در استرالیا حضور داشته باشند و از او حمایت کنند. این ویزا مزایای زیر را برای متقاضیان دارد:

 • اجازه همراهی فرزند زیر ۱۸ سال در استرالیا: این مزیت مهم‌ترین مزیت ویزای گاردین استرالیا است. این ویزا به والدین یا سرپرستان قانونی دانش‌آموزان اجازه می‌دهد تا در طول تحصیل فرزند خود در استرالیا حضور داشته باشند و از او حمایت کنند.
 • اجازه کار در استرالیا به شرط داشتن مجوز کار: متقاضیان ویزای گاردین استرالیا می‌توانند در استرالیا کار کنند، اما برای این کار باید مجوز کار داشته باشند. متقاضیان می‌توانند برای دریافت مجوز کار به اداره مهاجرت استرالیا درخواست دهند.
 • اجازه تحصیل در استرالیا به شرط داشتن پذیرش تحصیلی: متقاضیان ویزای گاردین استرالیا می‌توانند در استرالیا تحصیل کنند، اما برای این کار باید پذیرش تحصیلی از یک دانشگاه یا کالج معتبر داشته باشند.

علاوه بر مزایای ذکر شده، ویزای گاردین استرالیا فرصتی عالی برای والدین و سرپرستان قانونی دانش‌آموزان است تا با فرهنگ و جامعه استرالیا آشنا شوند و تجربه جدیدی را کسب کنند.

کلام پایانی:

شرکت ویزاپیک یک مؤسسه مهاجرتی مثل دیگر مؤسسات نیست. در مجموعه ویزاپیک تمام مراحل دریافت ویزای مهارتی استرالیا زیر نظر وکیل رسمی اداره مهاجرت استرالیا انجام می‌شود.

مشهدمگ منتظر پیام های ارزشمند شما کاربران گرامی است.